چه دمایی برای کشت برنج صادراتی نیاز است ؟

شرایط دمایی در محدوده دمایی 20 تا 27 درجه سانتی گراد برای رشد برنج مناسب است. نور خورشید برای رشد برنج ضروری می باشد. در چهار ماه اول مراحل رشد، باید نور خورشید در دسترس برنج قرار گیرد.


حداقل شرایط دمایی کشت و کار برنج نباید از 15 درجه سانتیگراد کمتر باشد. برخی از کشورهای جهان در مناطقی قرار گرفته ‌اند که نور خورشید و شرایط دمایی به صورت طبیعی در اختیار گیاهان برنج در مراحل اولیه کاشت قرار می‌گیرد.


جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه صادرات و برنج صادراتی به صفحه ما سر بزنید !!!

/ 0 نظر / 8 بازدید